Sự Kiện

Lễ Hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là một lễ hội truyền thống có lịch sử hàng trăm năm của cộng đồng người gốc Hoa tại mọi miền cả nước, được tổ chức mỗi 2 năm tại thành phố biển Phan Thiết. Là một phần phong tục tập quán và tín ngưỡng của cộng đồng, lễ hội truyền tải ước mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, và một cuộc sống thanh bình, no ấm. Nơi diễn ra các hoạt động chính của Lễ & Hội là Chùa Ông (tức Quan Đế Miếu) tại phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngôi miếu này khởi nguyên là thờ Quan Công. Lễ hội ngày thường được tổ chức trong 3 ngày với các sự kiện chính:

Ngày thứ nhất:(Phần Lễ)

    Lễ Thỉnh Kiệu Bà Thiên Hậu
    Lễ Thỉnh nước
    Lễ Thỉnh Kinh
    Lễ Thỉnh Kiệu thần Chiêu Ứng Công
    Lễ Yết Quan Thánh
    ...     Cáo Tiền Hiền
    Lễ Chiêu vong linh Tiền Hiền

Ngày thứ hai:(Phần Lễ)

   ..     Đoàn Rồng Thanh Long Quan Đế Miếu
    Lễ phóng sinh
    Cúng ngọ
    Cúng thí thực
    Thả thuyền (cửa biển Phan Thiết)
    Lễ Hoàn mãn

Ngày thứ ba:(Phần Hội)

    Cao điểm của lễ hội:

Bắt đầu từ sáng sớm, Đoàn thỉnh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du. Thành viên trong đoàn gồm 900 người là thành viên các Hội Quán. Với băng rol mã lộ, băng rol đại kỳ, lồng đèn, bàn hương án, đoàn nhạc cổ,...(Theo thứ tự lần lượt là: Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Triều Châu, Hội quan Hải Nam, Quan Đế Miếu)

Thành viên mỗi hội quán chia ra làm tổ chức công việc trong phần hội như:

    Đi cà kheo
    Gánh hoa, múa hoa
    Múa Thái cực kiếm
    Múa đèn,múa quạt
    Xe hoa Đồng tử bái Quan âm
    Đội Tam Tạng thỉnh kinh
    Đội Phước Lộc Thọ
    Thần tài
    Bao công xử án
    Lân Sư Rồng cung đình
    Kiệu Quan Thánh
    Đoàn rồng Thanh Long…

-Nguồn Wikipedia-

Hãy để kỳ nghỉ của bạn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với những ấn tượng tuyệt vời về Lễ hội Nghinh Ông với các gói sản phẩm đa dạng của Muine Bay resort. Vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ: 08-38215949.