Sự Kiện

The Next Iron Chef

 Khung cảnh & chất lượng dịch vụ tuyệt vời đã thuyết phục chương trình tìm kiếm Siêu Đầu Bếp 2012 quyết định chọn Muine Bay resort trở thành địa điểm tổ chức 3 tập quan trọng nhất nhằm tìm ra The Next Iron Chef!